Datoar

Viktige datoar i år

Vurderingssamtalar 1. årslærlingar

Dato og tidspunkt etter nærare avtale.

FRIST FOR REGISTRERING TIL TEORIEKSAMEN VÅR PRAKSISKANDIDATAR

YSO betaler registreringsavgift og hjelper med oppmelding for tilsette i våre medlemsbedrifter. Ta kontakt i god tid på førehand dersom du vil ha hjelp av oss.

Søknadsfrist læreplass 2018

Søknadsfrist 1. mars 2018. Det blir opna for å søkja gjennom heimesida vår frå ca 23. januar 2018.

Vurderingssamtalar 2. årslærlingar

Dato og klokkeslett etter avtale

Vurderingssamtalar 1. årslærlingar

Dato og klokkeslett etter nærare avtale.

Oppstart nye lærlingar 2018

Oppstart nye lærlingar. Du som har fått læreplass får nærare melding om dette.

Frist for registrering til teorieksamen haust praksiskandidatar

YSO betaler registreringsavgift og hjelper med oppmelding for tilsette i våre medlemsbedrifter. Ta kontakt i god tid på førehand dersom du vil ha hjelp av oss.

Vurderingssamtalar 2. årslærlingar

Dato og klokkeslett etter avtale