Lag

Lærling i Industrimekanikarfaget

Går til dømes viktig utstyr i stykker og produksjonen stoppar opp, er det industrimekanikaren som demonterer, finn feil og reparerer dette. Faget er interessant. Du får mykje praktisk og nyttig lærdom. Som dyktig industrimekanikar er du ein viktig nøkkelperson for bedrifta. Du vil kunne dreia, sveisa, fresa, herda stål, laga gjenger og beherska mange fleire spanande teknikkar.

Godkjente lærebedrifter for industrimekanikarfaget