Kværner

Om Kværner

Kværner er Noregs største verftsbedrift. Enorme konstruksjonar blir forma og sett saman på Eldøyane. Kværner har lange tradisjonar frå konstruksjon av dei største tankskip til dagens offshore-installasjonar og landanlegg. Ei unik samling av kompetanse og erfaring gjer at Kværner taklar dei mest avanserte utfordringane.

Lærefag