Opero AS

Om Opero AS

Opero har som hovudmål å hjelpa flest mogeleg ut i arbeid eller utdanning. Om ein har arbeidsmessige utfordringar, men er motivert for å arbeide kan Opero tilrettelegge for eit læreløp som resulterer i eit fagbrev.

Lærefag