Palantir

Event Single

Om bedrifta:

Om Palantir

Palantir er ein verdsleiande leverandør av IT infrastruktur til havs. Eigenutvikla løysingar går døgeret rundt heile året og er i bruk av mange tusen sjøfolk. Hundrevis av båtar har spesialtilpassa løysingar frå Palantir som gjer at dei kan stole på IT-systema sine.

Lærefag