Om YSO

Ytre Sunnhordland Opplæringskontor

Ytre Sunnhordland Opplæringskontor (YSO) er eit fleirfagleg opplæringskontor med medlemsbedrifter på Stord og i Fitjar.
About Image

Kontoret har som hovudoppgåve å rekruttere lærlingar og administrere lærlingordninga for medlemsbedriftene. Det gjer me i samarbeid med bedriftene, utdanningsinstitusjonar, fylkeskommunen og andre.

Nina Hagerup Johannessen

Nina Hagerup Johannessen

Dagleg leiar
  • nina.hagerup.johannessen@yso.no
  • 48141330

Styret

  • Leiar: Leif Ottar Heimro, Kværner

Styremedlemmer:

  • Linda Karlsson Brekke, Leirvik AS
  • Jan Lamo, Kværner
  • Hallgeir Gravdal, Opero
  • Stig Faraas, Fellesforbundet

Varamedlemmer:

  • Ole Mikal Åsheim, Oma Baatbyggeri
  • Per Furset, Leirvik AS
  • Håvard Kvarme, Fellesforbundet

I Kunnskapshuset i Sæ

Me held til i 2. etasje.