Om yso

Om Yso

Ytre Sunnhordland opplæringskontor er eit tverrfagleg opplæringskontor som skal hjelpe og støtte lærlingane og medlemsbedriftene med det administrative gjennom læretida. YSO har ansvar for at lærlingane får den opplæringa dei har krav på ute i lærebedriftene.

Rekruttering av elevar til yrkesutdanninga og  lærlingar til medlemsbedriftene er også ei av hovudoppgåvene. Dette gjer me i tett samarbeid med ungdomskular, vidaregåande skular og fylkeskommunen.

YSO har over 80 lærlingar knytt til kontoret. Medlemsbedriftene er lokalisert på Stord, i kommunane Stord og Fitjar.

OLA DAHL ANDERSEN

Dagleg Leiar

E-post: ola.dahl.andersen@yso.no

Tlf: 917 29 489

Ola Dahl Andersen

Kven er me

Styret

Leiar: Hermod Kirkeli, Stord vgs

Styremedlemmer:

Jan Lamo, Aker Solutions
Linda K Brekke, Leirvik AS
Hallgeir Gravdal. Opero AS
Stig Faraas, Fellesforbundet

Varamedlemmer:

Leif Ottar Heimro, Aker Solutions
Ole Mikal Åsheim, Oma Baatbyggeri AS
Per Furset, Leirvik AS
Håvard Kvarme, FLT