Om yso

Om Yso

Kontoret har som hovudoppgåve å rekruttere lærlingar og administrere lærlingordninga for medlemsbedriftene.
Det gjer me i samarbeid med bedriftene, vidaregåande skular, fylkeskommunen og andre. 

OLA DAHL ANDERSEN

Dagleg Leiar

E-post: ola.dahl.andersen@yso.no

Tlf: 91729489

Kven er me

Styret

Leiar: Leif Ottar Heimro, Kværner

Styremedlemmer:

Linda Karlsson Brekke, Leirvik AS Jan Lamo, Kværner Hallgeir Gravdal, Opero Stig Faraas, Fellesforbundet

Varamedlemmer:

Ole Mikal Åsheim,Leirvik AS Håvard Kvarme, Fellesforbundet