Lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Aktuelle arbeidssteder Som barne- og ungdomsarbeidar kan du få arbeid i barnehagar, barneparkar, skular, skulefritidsordningar, klubbar og kommunale etatar.

Sentrale arbeidsoppgaver: Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegg og vel føremålstenelege pedagogiske metodar i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år. I arbeidet inngår planlegging, leiing, gjennomføring og evaluering av aktivitetar tilrettelagd for den gruppa du jobbar med. Personlege egenskapar: Du må kunna ta ansvar, vera god til å koma i kontakt med menneske, ha samarbeidsvilje.

Formelle krav: Du må ha politiattest som viser at du ikjke er sikta, tiltalt eller dømd for overgrep mot barn.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.