Lærling i Platearbeidarfaget

Som platearbeidar er det du som former stålet til baugen på eit skip, lagar lasteplanet på ein lastebil, eller sveiser saman ein konteinar. Over alt rundt oss ser du konstruksjonar som er laga av metallplater. Som platearbeidar skal du kunne klippe, bøye, knekke og skjere plater. Med utgangspunkt i teikningar skal du kutte, sveise og montere metallplater saman til ferdige konstruksjonar.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.