Lærling i NDT-kontrollørfaget

Ei ulykke er ofte konsekvensen av ein liten teknisk feil. I ettertid hevdar ein at ulykka kunne vert unngått om feilen hadde blitt oppdaga. Den menneskelege faktor vert ofte peika på som årsak. Uansett kor avansert og god teknologi me utviklar vil det vera mogleg å gjera feil som kan får store konsekvensar. Då ein potensiell feil kan vera svært vanskeleg å avdekka er det utvikla spesialutstyr og gode metodar for å oppdage feil og avvik. Som lærling i NDT kontrollørfaget vil du lære å bruke metodar og utstyr i ein svært viktig jobb.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.