Lærling i Automatiseringsfaget

Ein automatikar er ettertrakta i mange ulike industrielle bransjar. I prosessindustrien, mekanisk industri og i bedrifter som byggjer, reparerar og held ved like automatiske system og maskinar. Det kan til dømes vera å montera ein foringsautomat på eit oppdrettsannlegg, for så å stille inn anlegget slik at fisken får rett mengde for til rett tid. Eit anna døme kan vera å koble og montere ein sveiserobot til sveising av sykkelrammer. Du skal også kunne vedlikehalde og reparere tilsvarande maskiner og utstyr.

Ein må ha gode evne til å forstå prosessen i frå ide til ferdig produkt. Er du interessert i teknologi og har evner til å gjere nøyaktig arbeid er du rett person til å velje yrke som automatikar.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.