Lærling i Elektrikerfaget

Elektrikarar finn du både i industribedrifter og hos elektroinstallatørar. Oppgåvene er knytt til installasjon og vedlikehald av elektriske og elektroniske system. Ein må kunne tenkje logisk og vera kreativ for å løyse daglege oppgåver som elektrikar. Det meste i samfunnet stoggar om ein ikkje har elektrisk energi tilgjengeleg.

 

 
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.