Lærling i Sveisefaget

Dyktige sveisarar leverer unike handverk kvar einaste dag. Sveisefaget kan verke tilsynelatande enkelt, men det krev eit godt handlag. Som lærling byrjar du med enkle sveisemetodar for å bli kjent med sveiseteknikken. Over tid vert du utfordra med stadig meir krevjande oppgåver der metall og materiale har nye eigenskapar og utfordringar. Med fagbrevet i handa har du eit bevis på at du beherskar ulike sveiseteknikkar for konstruksjon av røyr og plater i ulike metall.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.