Lærling i Kran- og løfteoperasjonsfaget

Kran- og løfteoperasjonsfaget skal leggja grunnlag for sikker yrkesutøving innan operasjon, kontroll og vedlikehald av løfteinnretningar og løftereiskapar. Løfteoperasjonar inngår i industriverksemd, offshoreverksemd, energiverksemd, bygg og anlegg, transport, sjøfart, fiskeri og landbruk. Hovudkranane innanfor kran- og løfteoperasjonsfaget er mobilkran, tårnkran, offshorekran og svingportalkran. I 2014 vart det på Kværner Stord til dømes montert ein kran som kan løfte opp til 800 tonn.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.