Lærling i Stillasbyggjarfaget

Likar du bygging, klatring og fysiske utfordringar? Då er stillasbyggjarfaget det rette for deg. Skal ein byggja konstruksjonar i høgda, som på hus, skip, og boreplattformar er det naudsynt med eit godt og sikkert stillas for at handverkarane skal kunne utføre arbeidet sitt trygt under gode arbeidstilhøve. Gjennom stillasbyggjarfaget lærer du deg å beherska denne byggjeteknikken med sikre og gode arbeidsrutinar. Å byggja eit godt stillas byr på utfordringar som krev dyktige fagfolk.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.