Lærling i Industrirøyrleggjarfaget

Ser du ut på ei flyvenge under landing vil du sjå mange tynne røyr, rundt ein bilmotor eller ein påhengsmotor ser du metallrøyr i ulike dimensjonar. Over alt finst det røyr. Røyr til å frakta luft, gass, røyr til vatn, røyr til olje, bensin, diesel og andre flytande vesker av alle slag. Båtar, plattformer, tog og bilar er alle avhengige av eit røyrsystem for å kunne vere i drift. I ein fabrikk, ombord i ein båt, eller på ei plattform er ein heilt avhengig av gode industrirøyrleggjarar.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.