Lærling i isolatørfaget

Som isolatørlærling er du med å isolerer røyr, tankar, ventilar, himlingar og vegger, kanalar og anna utstyr med ulike materialar. Det krev gode kunnskapar i å lese teikningar og detaljerte skildringar. Energiutnytting og miljøforbetring står sentralt i jobben.

Arbeidsområde ein lærling kjem borti er varmebevaring og kuldebevaring, frostvern, brannvern, støydemping og innreiing i bustadmodular og båtar. Arbeidsoppgåvene finn ein både på land i industrien og offshore på oljeinstallasjonar.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.