Lærefag

Ein anleggsmaskinførar bruker store og kraftige anleggsmaskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvel, traktorgravar og gravelastar. Dette krev konsentrasjon, god planlegging og kunnskap om underlaget det skal køyrast på eller gravast i. Du må gjera enkelt vedlikehald på maskinane og kunna bruka GPS- og 3D-system...

Aktuelle arbeidssteder Som barne- og ungdomsarbeidar kan du få arbeid i barnehagar, barneparkar, skular, skulefritidsordningar, klubbar og kommunale etatar. Sentrale arbeidsoppgaver: Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegg og vel føremålstenelege pedagogiske metodar i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år. I arbeidet inngår planlegging,...

Ein automatikar er ettertrakta i mange ulike industrielle bransjar. I prosessindustrien, mekanisk industri og i bedrifter som byggjer, reparerar og held ved like automatiske system og maskinar. Det kan til dømes vera å montera ein foringsautomat på eit oppdrettsannlegg, for så å stille inn anlegget...

Kran- og løfteoperasjonsfaget skal leggja grunnlag for sikker yrkesutøving innan operasjon, kontroll og vedlikehald av løfteinnretningar og løftereiskapar. Løfteoperasjonar inngår i industriverksemd, offshoreverksemd, energiverksemd, bygg og anlegg, transport, sjøfart, fiskeri og landbruk. Hovudkranane innanfor kran- og løfteoperasjonsfaget er mobilkran, tårnkran, offshorekran og svingportalkran. I 2014...