Lærefag

Som isolatørlærling er du med å isolerer røyr, tankar, ventilar, himlingar og vegger, kanalar og anna utstyr med ulike materialar. Det krev gode kunnskapar i å lese teikningar og detaljerte skildringar. Energiutnytting og miljøforbetring står sentralt i jobben. Arbeidsområde ein lærling kjem borti er varmebevaring og...

Ein lærling i kokkefaget lagar kalde- og varme rettar, bakar og lagar dessertar, sausar, og middagar til kvardags eller flotte selskap. Lærling kan ein vera i kantiner, på restaurantar, på hotell eller i cateringselskap. Med eit fagbrev kan ein få jobb både innanlands og i...

Ein anleggsmaskinførar bruker store og kraftige anleggsmaskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvel, traktorgravar og gravelastar. Dette krev konsentrasjon, god planlegging og kunnskap om underlaget det skal køyrast på eller gravast i. Du må gjera enkelt vedlikehald på maskinane og kunna bruka GPS- og 3D-system...

Aktuelle arbeidssteder Som barne- og ungdomsarbeidar kan du få arbeid i barnehagar, barneparkar, skular, skulefritidsordningar, klubbar og kommunale etatar. Sentrale arbeidsoppgaver: Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegg og vel føremålstenelege pedagogiske metodar i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år. I arbeidet inngår planlegging,...

Ein automatikar er ettertrakta i mange ulike industrielle bransjar. I prosessindustrien, mekanisk industri og i bedrifter som byggjer, reparerar og held ved like automatiske system og maskinar. Det kan til dømes vera å montera ein foringsautomat på eit oppdrettsannlegg, for så å stille inn anlegget...

Kran- og løfteoperasjonsfaget skal leggja grunnlag for sikker yrkesutøving innan operasjon, kontroll og vedlikehald av løfteinnretningar og løftereiskapar. Løfteoperasjonar inngår i industriverksemd, offshoreverksemd, energiverksemd, bygg og anlegg, transport, sjøfart, fiskeri og landbruk. Hovudkranane innanfor kran- og løfteoperasjonsfaget er mobilkran, tårnkran, offshorekran og svingportalkran. I 2014...