Lærefag

Dyktige sveisarar leverer unike handverk kvar einaste dag. Sveisefaget kan verke tilsynelatande enkelt, men det krev eit godt handlag. Som lærling byrjar du med enkle sveisemetodar for å bli kjent med sveiseteknikken. Over tid vert du utfordra med stadig meir krevjande oppgåver der metall og...

Elektrikarar finn du både i industribedrifter og hos elektroinstallatørar. Oppgåvene er knytt til installasjon og vedlikehald av elektriske og elektroniske system. Ein må kunne tenkje logisk og vera kreativ for å løyse daglege oppgåver som elektrikar. Det meste i samfunnet stoggar om ein ikkje har...